ท่าแปลก! ช้างป่าล้ม “กราบแผ่นดิน” น้ำตาไหลพราก – จนท.ลุยพิสูจน์ | ข่าวอรุณอมรินทร์ | 260164

ท่าแปลก! ช้างป่าล้ม “กราบแผ่นดิน” น้ำตาไหลพราก – จนท.ลุยพิสูจน์ | ข่าวอรุณอมรินทร์ | 260164

VDO ท่าแปลก! ช้างป่าล้ม “กราบแผ่นดิน” น้ำตาไหลพราก – จนท.ลุยพิสูจน์ | ข่าวอรุณอมรินทร์ | 260164