ไฟไหม้โฮมสเตย์เกาะยอ นทท.กว่า 10 ชีวิต โดดน้ำทะเลหนีตาย

ไฟไหม้โฮมสเตย์เกาะยอ นทท.กว่า 10 ชีวิต โดดน้ำทะเลหนีตาย

VDO…ไฟไหม้โฮมสเตย์เกาะยอ นทท.กว่า 10 ชีวิต โดดน้ำทะเลหนีตาย