Newกรมอุตุฯ ประกาศเตือน 37 จังหวัด เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน 37 จังหวัด เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนัก