ช้างแฝดหนีการต่อสู้บูลส์ | ราชวงศ์ที่ 2 | BBC Earth

ช้างแฝดหนีการต่อสู้บูลส์ | ราชวงศ์ที่ 2 | BBC Earth

ช้างแฝดหนีการต่อสู้บูลส์ | ราชวงศ์ที่ 2 | BBC Earth