ช้างแฝดหนีการต่อสู้บูลส์ | ราชวงศ์ที่ 2 | BBC Earth

ช้างแฝดหนีการต่อสู้บูลส์ | ราชวงศ์ที่ 2 | BBC Earth

~

~

~

~

 

VDO ช้างแฝดหนีการต่อสู้บูลส์ | ราชวงศ์ที่ 2 | BBC Earth

~