”พานทองแท้ จากไปอย่างสงบ”

”พานทองแท้ จากไปอย่างสงบ”

”พานทองแท้ จากไปอย่างสงบ”