ภาพจาก รำวงคณะ เพชรโสภา ภาพจาก รำวงคณะ เพชรโสภา ภาพจาก รำวงคณะ เพชรโสภา ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแล้ว แต่คณะรำวงกลุ่มนี้ก็ยังคงรักษาความเป็นรำวงไว้ เรียกได้ว่าเป็นสีสันของงานทุกงาจริงๆเลลยแหละจ้า ที่มา รำวงคณะ เพชรโสภ

ภาพจาก รำวงคณะ เพชรโสภา

ภาพจาก รำวงคณะ เพชรโสภา

ภาพจาก รำวงคณะ เพชรโสภา

ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแล้ว แต่คณะรำวงกลุ่มนี้ก็ยังคงรักษาความเป็นรำวงไว้ เรียกได้ว่าเป็นสีสันของงานทุกงาจริงๆเลลยแหละจ้า

ที่มา รำวงคณะ เพชรโสภ