ตึกถล่มคร่าชีวิตผู้คนนับร้อย (มีคลิป

ตึกถล่มคร่าชีวิตผู้คนนับร้อย (มีคลิป) 

ตึกถล่มคร่าชีวิตผู้คนนับร้อย (มีคลิป)

ตึกถล่มคร่าชีวิตผู้คนนับร้อย (มีคลิป)

ตึกถล่มคร่าชีวิตผู้คนนับร้อย (มีคลิป)
VDOตึกถล่มคร่าชีวิตผู้คนนับร้อย (มีคลิป)