งูหลามพันจระเข้จนตายขณะที่มันพยายามขโมยไข่ฟักของงูหลาม

งูหลามพันจระเข้จนตายขณะที่มันพยายามขโมยไข่ฟักของงูหลาม

VDO Python ล้อม Crocodile ให้ตายขณะที่มันพยายามขโมยไข่ฟักของ Python