เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี Gold“แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?

เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี Gold“แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?

เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี Gold“แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?

 

เข้าไปในป่า แต่กลับเห็นเหมือนท่อนไม้แปลกๆ มี Gold“แสงสะท้อนเงาวับตา” พอไปดูใกล้ๆ ถึงกับ…!?